Πλ. Μοναστηρακίου
Μοναστηράκι
10555
Αθήνα
Αττική
Greece