Home > Πρωτεύουσα > Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Γενικά

Η Αθήνα, σεβόμενη την πανάρχαιη ιστορία της και το ρόλο της ως κέντρο πολιτισμού από τα βάθη των αιώνων, δεν θα μπορούσε παρά να προσφέρει, τόσο στον μόνιμο κάτοικό της, όσο και στον προσωρινά διαμένοντα στην πόλη, δεκάδες ευκαιρίες και επιλογές εκπαίδευσης και έρευνας στις επιστήμες αλλά και στην ελληνική γλώσσα.

Ξεκινώντας από τους μόνιμους κάτοικους της πόλης, σ'αυτούς προσφέρεται καταρχήν - όπως και σε όλους τους μόνιμους κατοίκους της χώρας - η δωρεάν κρατική παιδεία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία καλύπτει τόσο την πρωτοβάθμια (νηπιαγωγία, δημοτικά), όσο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσια, λύκεια). Παράλληλα με τα αναφερόμενα σχολεία στην πρωτεύουσα λειτουργούν και μουσικά, εκκλησιαστικά και αθλητικά γυμνάσια και Λύκεια. Μετά το πέρας του λυκείου η δημόσια δωρεάν πανεπιστημιακή εκπαίδευση χωρίζεται σε ΑΕΙ (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) και ΤΕΙ (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). Η εισαγωγή των φοιτητών σ΄αυτά τα ιδρύματα εξαρτάται από την επίδοσή τους σε εξετάσεις εθνικού επιπέδου που λαμβάνουν χώρα στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Λυκείου ενώ οι περισσότερες από τις πανεπιστημιακές σχολές προσφέρουν και μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης.

Για όσους δεν κατάφεραν να εισαχθούν σε μία από τις παραπάνω ανώτερες ή ανώτατες σχολές, επίσημη εκπαίδευση μετά το Λύκειο προσφέρουν και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία δέχονται τόσο αποφοίτους γυμνασίου όσο και αποφοίτους λυκείου, ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν και οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύτατο κομμάτι της αγοράς εργασίας.

Για όσους επιθυμούν τη βαθύτερη κατάρτιση και εμβάθυνση σε συκγκεκριμένα επιστημονικά θέματα, τόσο τα πολυάριθμα ερευνητικά κέντρα της πόλης όσο και οι σημαντικές και πλούσιες σε βιβλιογραφικό υλικό βιβλιοθήκες θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς εραστές της γνώσης.

Σημαντικό μέρος στην γενικότερη εκπαίδευση των Αθηναίων αποτελεί η εκμάθηση ξένων γλωσσών, η οποία προσφέρεται σε μεγαλύτερη επάρκεια από τις περισσότερες ίσως ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, μέσω μίας πληθώρας ιδιωτικών ινστιτούτων αλλά και μέσω των επισήμων ινστιτούτων των διαφόρων χωρών που εδρεύουν στην πρωτεύουσα και τα οποία αποτελούν πηγή πολιτισμού και δραστηριοτήτων για τις χώρες που εκπροσωπούν. Η εκμάθηση των γλωσσών αρχίζει συνήθως στα 9 χρόνια με προτίμηση στα Αγγλικά και τα Γαλλικά, ενώ αργότερα σε μεγαλύτερη ηλικία προτιμούνται τα Γερμανικά, τα Ιταλικά και τα Ισπανικά.

¨Οσον αφορά τώρα τον επισκέπτη της πόλης και κυρίως τον προερχόμενο από χώρα του εξωτερικού, πρέπει να σημειωθεί ότι τα πανεπιστήμια της Αθήνας συμμετέχουν στα περισσότερα προγράμματα ανταλλλαγής φοιτητών, ενώ μαθήματα ελληνικής γλώσσας τόσο για αρχάριους, όσο και για προχωρημένους μπορούν να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας που εδρεύει στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακκού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για αυτούς που σκοπεύουν να εγκατασταθούν για ένα σχετικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην πόλη, η πρωτεύουσα προσφέρει αρκετά ξενόγλωσσα αλλά κια μειονοτικά σχολεία, τα οποία ακολουθούν είτε το ελληνικό είτε το ξένο εκπαιδευτικό σύστημα.

Περιεχόμενα

Διαφήμιση στο ATHENS 24 I Πληροφορίες I Sitemap I Επικοινωνία
Copyright © 2007 | ATHENS 24 MEDIA Ε.Π.Ε. | All rights reserved