21
02
2024
ΕΛΛΑΔΑ

«Νοσηλεία στο Σπίτι»: Κυστική ίνωση και σκλήρυνση κατά πλάκας εντάσσονται στο πρόγραμμα

Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρά η υλοποίηση του προγράμματος «Νοσηλεία στο Σπίτι» και μάλιστα η κυστική ίνωση και η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μεταξύ άλλων ασθενειών που εντάσσονται στο πρόγραμμα, το οποίο επεκτείνεται σε ακόμη 7 νοσοκομεία.
Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρά η υλοποίηση του προγράμματος «Νοσηλεία στο Σπίτι» και μάλιστα η κυστική ίνωση και η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μεταξύ άλλων ασθενειών που εντάσσονται στο πρόγραμμα, το οποίο επεκτείνεται σε ακόμη 7 νοσοκομεία.

Έτσι, το πρόγραμμα επεκτείνεται συνολικά σε 10 νοσοκομεία και επιπλέον ασθένειες.

Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, κ. Βασίλειο Μπαλάνη, το πρόγραμμα «Νοσηλεία στο Σπίτι» αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στο τέλος του 2025, παράλληλα με την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας των ασθενών και των φροντιστών τους, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και την πιλοτική εφαρμογή και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

Η κυστική ίνωση και η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι -εκτός από τα ογκολογικά περιστατικά- οι ασθένειες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Νοσηλεία στο Σπίτι», το οποίο ήδη λειτουργεί πιλοτικά από το προηγούμενο έτος σε τρία νοσοκομεία της χώρας και αναμένεται να επεκταθεί τους επόμενους μήνες, όπως αναφέραμε, σε ακόμη 7 Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία όλης της χώρας.

Τα πρώτα αποτελέσματα από το Νοσοκομείο «Αγιος Σάββας», παιδιατρικών ασθενών από την Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, αλλά και ενηλίκων από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης (ΠΑΝΓΗ) είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Αναμένεται να λάβουν μάλιστα επιπλέον οικονομική ενίσχυση για προσλήψεις προσωπικού (ιδιαίτερα το ΠΑΝΓΗ που αντιμετωπίζει καθυστερήσεις), αλλά και για μηχανολογικό εξοπλισμό, με την ανακατανομή του αρχικού μπάτζετ στην οποία προχώρησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, κ. Βασίλης Μπαλάνης.

Τα 7 νέα νοσοκομεία θα είναι όλα Πανεπιστημιακά και θα εντάξουν το «Νοσηλεία στο Σπίτι» σε συγκεκριμένες κλινικές τους, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες των ασθενών.

Μεταξύ των Νοσοκομείων που θα ενταχθούν και τα οποία θα οριστικοποιηθούν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, συγκαταλέγεται το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», αλλά και το Νοσοκομείο «Σωτηρία».

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους, μέσω της παροχής έγκαιρης και αποτελεσματικής ιατρικής περίθαλψης στο οικείο περιβάλλον τους, της μείωσης του χρόνου νοσηλείας και των επανεισαγωγών και του κινδύνου λόγω των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της παροχής ασφαλούς, ολιστικής και εξατομικευμένης φροντίδας με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών υγείας και τη συμμετοχή διεπιστημονικών ομάδων φροντίδας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας υπέγραψε σύμβαση με τον Γενικό Διευθυντή της εταιρίας CMT Prooptiki, κ. Γιώργο Μπραουδάκη για την υλοποίηση μιας σειράς επιμέρους μελετών που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Νοσηλεία στο Σπίτι».


Σε αυτές περιλαμβάνονται:

-η καταγραφή των αναγκών των ασθενών και των φροντιστών τους,

-ο προσδιορισμός 10 Κέντρων Αναφοράς,

-η ανάπτυξη του μοντέλου λειτουργίας «Νοσηλεία στο Σπίτι» και των προϋποθέσεων ασφαλούς εφαρμογής του,

-η διαμόρφωση των απαιτήσεων της πληροφορικής οργάνωσης και της διαλειτουργικότητας με τα υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα,

-η μελέτη βιωσιμότητας, καθώς και η πλήρωση των νομοθετικών και θεσμικών απαιτήσεων του προγράμματος.

Σταυρούλα Λούρου