Αθήνα
15
03
2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Aegean Airlines: 168,7 εκατ.ευρώ κέρδη μετά από φόρους το 2023

"Εξαιρετική" χρονιά ήταν το 2023 για την Aegean Airlines, «τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης, επιβατικής κίνησης και εσόδων, όσο και σε επίπεδο επέκτασης, επενδύσεων, κερδοφορίας και ρευστότητας» όπως δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρίας Ευτύχιος Βασιλάκης, κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα της χρήσης 2023.
"Εξαιρετική" χρονιά ήταν το 2023 για την Aegean Airlines, «τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης, επιβατικής κίνησης και εσόδων, όσο και σε επίπεδο επέκτασης, επενδύσεων, κερδοφορίας και ρευστότητας» όπως δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρίας Ευτύχιος Βασιλάκης, κατά την διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα της χρήσης 2023.

Η εταιρία για φέτος προγραμματίζει να διευρύνει τη δραστηριότητά της, κυρίως από τη βάση της Αθήνας, προσφέροντας 7% περισσότερες θέσεις, ενώ αντίστοιχη αύξηση της χωρητικότητας αναμένεται στο σύνολο του εσωτερικού δικτύου, αλλά και από τη βάση της Θεσσαλονίκης. Συνολικά, για το 2024 η Aegean προγραμματίζει να διαθέσει 19,5 εκατ. θέσεις, από τις 7 βάσεις της, καλύπτοντας 47 χώρες, με 249 δρομολόγια.

Ο κος Βασιλάκης είπε, επίσης, πως «για πρώτη φορά τα 4 τελευταία χρόνια, μετά το 2019, όταν ξέσπασε η πανδημία» το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση του Απριλίου τη διανομή μερίσματος ποσού 0,75 ευρώ ανά μετοχή.

Για το θέμα που έχει προκύψει με τους κινητήρες της Pratt & Whitney και την ανάγκη μη προγραμματισμένων υποχρεωτικών ελέγχων και επισκευών στους κινητήρες GTF των αεροσκαφών της οικογενείας Airbus Α320 neo, καθηλώνοντας στο έδαφος αεροσκάφη πέραν του προγραμματισμένου και ως εκ τούτου θα καταγράψει αυξημένα κόστη και μικρότερη χωρητικότητα, ανέφερε πως «το πρόβλημα θα διαρκέσει περίπου 2,5 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί ο επανέλεγχος όλων των αεροσκαφών».

Σημείωσε ωστόσο πως έχει έρθει σε συμφωνία με την P&W για την αποζημίωση που θα λάβει η εταιρεία , δεδομένου ότι θα επηρεαστεί από την «καθήλωση» αεροσκαφών της και ως εκ τούτου θα καταγράψει αυξημένα κόστη και μικρότερη χωρητικότητα». Ωστόσο διευκρίνισε πως «δε θα καλυφθεί το σύνολο των επιπτώσεων αλλά ένα σημαντικό μέρος


Τα αποτελέσματα

Υψηλή δυναμική λειτουργικών μεγεθών και κερδοφορίας απόρροια της ανάπτυξης, προσφέροντας 3 εκατ. περισσότερες θέσεις το 2023 και μεταφέροντας 15,7 εκατ. επιβάτες καταγράφει η AEGEAΝ σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2023.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το σύνολο του έτους ανήλθε σε 1,69 δισ. Ευρώ αυξημένος κατά 27% σε σχέση με το 2022. Το 2023, ο Όμιλος προσέφερε 18,9 εκατ. θέσεις, 3 εκατ. περισσότερες από το 2022 και μετέφερε 15,7 εκατ. επιβάτες συνολικά, 3,2 εκατ. περισσότερους σε σχέση με το 2022, και συνολικά 9,5 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 83,4% βελτιωμένος κατά 3,6 π.μ.

H προσθήκη 30 νέων προορισμών στο δίκτυο, φτάνοντας συνολικά τους 180 προορισμούς και η σημαντική αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας λειτούργησαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε ένα ανοδικό περιβάλλον εισερχόμενης ζήτησης αλλά και αυξανόμενης δυναμικής των Ελλήνων για ταξίδια στο εξωτερικό. Η προσφορά 11,2 εκατ. θέσεων στο δίκτυο εξωτερικού σε 49 χώρες αλλά και η αυξημένη διασυνδεσιμότητα μεταξύ προορισμών συνέβαλε στην περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος, στην ενίσχυση της λειτουργίας του κύριου κόμβου της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης και συνεπώς στην ισχυρή αύξηση των εσόδων.

Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις στα κόστη η AEGEAN διατήρησε ανταγωνιστική διάρθρωση του κόστους της. Ως αποτέλεσμα, κατέγραψε κέρδη EBITDA 400,4 εκατ.ευρώ , 46% υψηλότερα από το πολύ ισχυρό 2022, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση του Ομίλου και επιβεβαιώνει την πλήρη ανάκαμψη από τη διετή περίοδο της πανδημίας.

Τα Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 246,8 εκατ. Ευρώ. υπερβαίνοντας κατά 68% το 2022, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 14,6%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 168,7 εκατ.ευρώ , 58% υψηλότερα σε σχέση με το 2022.

Η ισχυρή κερδοφορία για το 2023 είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή υψηλών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους 334,8 εκατ. Ευρώ (μετά και την πληρωμή των μισθωμάτων αεροσκαφών), διασφαλίζοντας έτσι και την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των 9 νέων αεροσκαφών Α320/321 neo που παραλήφθηκαν το 2023 αλλά και την ταχύτατη εξέλιξη της επένδυσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης και τη Βάση Συντήρησης Αεροσκαφών.
Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 709,3 εκατ. Ευρώ στις 31.12.2023 ενώ τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 418,8 εκατ. Ευρώ.

Ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας, εξαιρουμένων των μισθώσεων, διαμορφώθηκε στα 220,3 εκατ. Ευρώ με σημαντική μείωση από το 2022, μετά και την αποπληρωμή των δανείων που είχε λάβει κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε «Η AEGEAN πέτυχε δυναμική ανάπτυξη του πτητικού της έργου, της επιβατικής κίνησης αλλά και της κερδοφορίας, καταγράφοντας ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα του κλάδου, μέσα σ' ένα περιβάλλον ισχυρής ζήτησης αλλά και έντονου ανταγωνισμού, υψηλών επιτοκίων και αυξανόμενων στοιχείων κόστους αλλά και αβεβαιοτήτων. Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα το οποίο επιβεβαιώνει τη συνεπή διαχρονικά στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας. Το 2023, ο Όμιλος σημείωσε πρόοδο σε όλους τους στρατηγικούς άξονες καθώς προσθέσαμε 30 νέους προορισμούς, αυξήσαμε κατά 4 την παραγγελία των νέων αεροσκαφών Αirbus η οποία ανήλθε συνολικά σε 50, ενώ τον Δεκέμβριο 2023 ήδη διαμορφώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Κέντρο Εκπαίδευσης με τους προσομοιωτές πτήσης αεροσκαφών ενώ και η νέα Βάση Συντήρησης Αεροσκαφών θα λειτουργήσει το πρώτο τετράμηνο του 2024.

Ξεκινάμε συνεπώς το 2024, με ακόμα πιο στέρεες βάσεις για την εξέλιξη και εξειδίκευση των ανθρώπων μας, προσθέτοντας διαχρονικά μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την χώρα μας και τους μετόχους μας, έχοντας πάντα φυσικά σε απόλυτη προτεραιότητα την προσπάθεια για ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών μας. Είναι γεγονός ότι το εξαιρετικό αποτέλεσμα του 2023, αποτελεί μια δύσκολη βάση σύγκρισης για το 2024, ιδιαίτερα όταν καλούμαστε να διαχειριστούμε τις προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όμως η ανταπόκριση της ζήτησης στην προστιθέμενη νέα χωρητικότητα διαφαίνεται ενθαρρυντική.»

Σημειώνεται (όπως έχει ήδη ανακοινωθεί) ότι η Γενική Συνέλευση στις 14.12.2023 αποφάσισε την επαναγορά των δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) από το Ελληνικό Δημόσιο. Με δεδομένο ότι η απόφαση για άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης των τίτλων έλαβε χώρα στη χρήση του 2023 το σύνολο του ποσού της αγοραίας αξίας των τίτλων μείωσε σαν πρόβλεψη τα Ίδια Κεφάλαια της 31/12/2023 κατά 85,4 εκατ. Ευρώ με ισόποση αύξηση των Λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Κατόπιν η ταμειακή εκροή πραγματοποιήθηκε την 2/1/2024 μειώνοντας αντίστοιχα τα ταμειακά διαθέσιμα κατά την ημερομηνία αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ποσού Euro0,75 ανά μετοχή.

Το 2024 ο Όμιλος προγραμματίζει να διευρύνει τη δραστηριότητά του κυρίως από τη βάση της Αθήνας, ενισχύοντας τη συχνότητα των πτήσεων σε υφιστάμενα δρομολόγια προς χώρες όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προσφέροντας 7% περισσότερες θέσεις. Αντίστοιχη αύξηση της χωρητικότητας αναμένεται από τη βάση της Θεσσαλονίκης αλλά και στο σύνολο του εσωτερικού δικτύου. Συνολικά, για το 2024 η AEGEAN προγραμματίζει να διαθέσει 19,5 εκατ. θέσεις, από τις 7 βάσεις της, καλύπτοντας 47 χώρες με 249 δρομολόγια.